Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  廬山中得如諸賢有筆力者聚㑹一處商議

  將聖人至𦂳要之語𤼵揮作一書然後取

  碎文字都燒了免𦤺累人德洪事先生在越

  七年自歸省外無日不侍左右有𠩄省豁毎

  得於語黙作止之間或聞時訕議有動扵衷

  則益自𡚒勵以自植有疑義即進見請質故

  樂於面炙一切文辭俱不收錄毎見文稿出

  示比之侍坐時精神鼓舞歉然常見不足以

  是知古人書不盡言言不盡意非欺我也不