Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 彚集全書姓氏

提督學校廵按直𨽻監察御史豫章謝廷傑

 督刻全書姓氏

    應天府推官太平周 恪

     上元縣知縣莆田林大黼

     江寧縣知縣長陽李 爵