Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-13.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𠔃獨延佇君不還𠔃郢為墟心壹鬱𠔃𣣔誰語郢

為墟𠔃函崤亦焚䜛鬼逋戮𠔃快不酬𡨚歷千載

𠔃耿忠愊君可復𠔃排帝閽望遁跡𠔃渭陽箕罹

囚𠔃其徉以狂艱貞𠔃晦明懐若人𠔃將予退蔵

宗國淪𠔃摧腑肝忠憤激𠔃中道難勉低囬𠔃不

忍溘自沉𠔃心所安雄之謏𠔃䜛喙衆狂稺𠔃謂

揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)巳為魈為魅𠔃為䜛媵妾纍視若䑕𠔃佞䫙

有泚纍忽舉𠔃雲中龍旂晻靄𠔃飃風横四海𠔃

倐忽駟玉虬𠔃上衝降望𠔃大壑山川蕭條𠔃渀