Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


九華之𡶶九十九此語相傳俗人口俗人眼淺見

皮膚焉測其中之𠩄有我豋華頂拂雲霧極目竒

峰那有數巨𡐍中藏萬玉林大劍長鎗攅武庫有

如智者深韜藏復如淑女避讒妬闇然避世不求

知卑巳尊人羞逞露何人不道九華竒竒中之竒

人未知我𣣔窮搜盡拈出秘藏恐是天所私旋解

詩嚢旋𭣣拾脱頴露出錐參差従来題詩李白好

渠於此山亦潦草曾見王維畫輞川安得渠来拂

纎縞