Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


黄金不布地傾沙瀉流泉潭淨長開鏡池分SKchar

蓮興雲爲大雨濟世作豐年縱有貪夫過清風自

灑然

  夜宿天池月下聞雷次早知山下大雨三首

昨夜月明𡶶頂宿隱隱雷聲在山麓暁来却問山

下人風雨三更捲茆屋

野人權作靑山主風景朝昏頗裁取巖傍日脚半

溪雲山下雷聲一村雨

天池之水近無主木魅山妖競偷取公然又盗山