Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昔年十日九華住雲霧終旬竟不開有如昬夜入

寳藏两目無覩成空囬毎逄好事談竒勝即思䇿

蹇還一来頻年驅逐事兵革出入賊壘衝風埃恐

恐晝夜不遑息豈復山水能徘SKchar鄱湖一戰偶天

幸逺隨歸凱停江隈是時軍務頗多暇况復我馬

方虺隕舊逰諸生亦群集遂将童冠登崔嵬先晨

霏靄尚SKchar晦𨚫疑山意猶嫌猜肩輿一入青陽境

忽然白日開西嶺長風擁篲掃浮隂九十九𡶶如

夣醒群巒踊躍爭獻竒兒孫俯伏摩其頂今来始