Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  賈胡行

賈胡得明珠藏珠剖其軀珠藏未能有此身巳先

無輕巳重外物賈胡一何愚請君勿笑賈胡愚君

今奔走聲利途鑚求富貴未能得役精勞形骨髓

枯竟日惶惶憂毁譽終宵惕惕防艱虞一日僅得

五升米半級仍甘九族誅胥靡接踵略無悔請君

勿笑賈胡愚

  送邵文實方伯致仕

君不見塒下鷄引𩔖呼群啄且啼稲梁已足脂漸