Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


停舟路非逺肩輿取徑沿村落心目先馳嫌足緩

山昏欲就雲儲眠踈林月色與風泉夣魂忽忽到

真境侵曉循迹来洞天洞天非人世予亦非世人

當年曾此寄一迹屈指忽復三千春巖頭坐石剥

落盡手種松栢枯龍麟三十六𡶶僅如舊澗谷漸

改溪流新空中仙樂風吹㫁化為皷角驚風塵風

塵慘淡半天地何當一掃還吾真従行諸生駭吾

説問我恐是兹山神君不見廣成子髙卧崆峒長

不死到今一萬八千年陽明真人亦如此