Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


花入𡵨路心多草𣗳封谷口鳥聲兼伐木石門烟

火出深松年来百好俱衰薄獨有幽探興尚濃

  碧霞池夜㘴

一雨秋凉入夜新池邉孤月倍精神潜魚水底傳

心訣棲鳥枝頭説道真莫謂天機非嗜欲湏知萬

物是吾身無端禮樂紛紛議誰與青天掃宿塵

  秋聲

秋來萬木𤼵天聲㸃瑟回琴日夜清絶調逈隨流

水逺餘音細入晚雲輕洗心真巳空千古傾耳誰