Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


萬里中秋月正晴四山雲靄忽然生湏㬰濁霧随

風散依舊青天此月明肯信良知原不昧従他外

物豈能攖老夫今夜狂歌𤼵化作鈞天满太清

䖏䖏中秋此月明不知何處亦群英湏憐絶學經

千載莫負男児過一生影響尚疑朱仲晦支離羞

作鄭康成鏗然舎瑟春風裏㸃也雖狂得我情

  秋夜

春園花木始菲菲又是高秋落葉稀天逈樓臺含

氣𧰼月明星斗避光輝閒来心地如空水靜後天