Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/141

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為漁耶曰吾将以斯道為網良知爲綱太和爲餌

天地爲舫絜之無意散之無方是謂得無所得而

忘無可忘者矣

  豋香爐𡶶次蘿石韻

従爐𪔂躡天風下數天南百二𡶶勝事縦為多

病阻幽懐還與故人同旌旗影動星辰北皷角聲

迴滄海東世故茫茫渾未定且乗溪月放歸篷

  觀従吾登爐𡶶絶頂戲贈

道人不柰登山癖日暮猶思絶棧雲巖底獨行穿