Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/155

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


西𡶶隱真境微境臨通衢行役空屢屢過眼𬒳

迷青林外延望中閟何由窺方子巖廊器兼巳雲

霞姿毎逄泉石䖏必刻棠陵詩兹山秀常玉之子

嚢中錐群峯灝秋氣喬木含凉吹此行非佳餞誰

爲𤼵幽竒柰何眷清賞局促牽至期悠悠傷絶學

之子亦如斯爲君指周道直徃勿復疑

  西安雨中諸生出候因寄徳洪汝中并示書

  院諸生

㡬度西安道江聲暮雨時機關鷗鳥破踪跡水雲