Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/161

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


術救瘡痍従来勝算歸 廊廟耻説兵戈定四夷

樓船金皷宿烏蠻魚麗群舟夜上灘月遶旌旗千

嶂静風傳鈴柝九溪寒荒夷未必先聲服神武由

来不殺難想見虞廷新氣象两堦干羽五雲端

  破㫁藤峽

纔㸔干羽格苗夷忽見風雷起戰旗六月徂征非

得巳一方流毒巳多時遷賔玉石分湏早柳慶雲

霓怨莫遅嗟爾有司懲既徃好将恩信撫遺黎

  平八寨