Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


王文成公全書卷之二十

 外集二詩 廬陵詩六首

  逰瑞華二首

簿領終年未出郊此行聊觧俗人嘲憂時有志懷

先逹作縣無能愧舊交松古尚存經雪幹竹髙還

長拂雲稍溪山䖏䖏堪行樂正是浮名未易抛

  其二

萬死投荒不擬囬生還且復荷栽培逄時已負

年學治劇兼非百里才身可益民寧論屈志存經