Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朋意樽酒燈前故國心冷雪晴林還作雨鳥聲幽

谷自成吟飲餘莫上𡶶頭望烟𣗳迷茫思不禁

  題王實夫盡

隨䖏山泉着草廬底湏松竹掩柴扉天涯逰子何

曾出𦘕裏孤㠶未是歸小酉諸𡶶開夕照虎溪春

寺入烟霏他年還向辰陽望却憶題詩在翠微

  贈潘給事

五月滄浪濯足歸正堪荷葉製初衣甲非乙是君

休問酉水辰山志未違沙鳥不湏疑雀舫江雲先