Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


負丘壑真於野性宜緑𣗳隂層新作盖紫蘭香

細尚餘㽔輞川圖盡能如許絶是無聲亦有詩

  其三

不顧尚書此日期欲為花外板輿遅繁絲急管人

人醉竹徑松堂䖏䖏宜𩀱𣗳暗芳春寂寞五𡶶晴

秀晚羲㽔暮鐘杳杳催歸𮪍惆悵煙光不盡詩

  𭔃張東所次前韻

逺趨君命忽中違此意年来識者稀黄綺曾為炎

祚出子陵終向富春歸江船一話千年闊塵夣今