Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


借山亭子近如何乗興時従夣𥚃過尚想清池環

醉影猶疑花徑駐鳴珂踈簾細雨燈前局碧𣗳凉

風月下歌傳語諸公合頻賞休令歳月亦蹉跎

  桶岡和邢太守韻二首

䖏䖏山田盡入畬可憐黎庶丰無家興師正為民

痍甚陟險寧辭鳥道斜勝世眞如瓴水建先聲不

碍嶺雲遮窮巢容有遭驅脇尚恐兵𨦟或濫加

戢亂興師既有名揮戈眞己見風行豈云簿劣能

驅䇿實仗皇威自震驚爛額尚慚為上客徙薪