Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


獨夜殘燈夣未成蕭蕭總是故園聲草深石徑鼪

鼯笑雪静空山猿鶴驚漫有緘書懐舊侶常牽纓

負𥘉情雲溪漠漠春風轉紫𮏄黄花又自生

  懐歸二首

深慚經濟學封侯都付浮雲自去留徃事毎因心

有得身閒方喜世無求狼烟幸息昆陽患蠡測空

懐𣏌國憂一笑海天空闊䖏従知吾道在滄洲

身經多難早知非此事年来識者稀老大有情成

舊徳細謀無計解重圍意常不足真夷道情到方