Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   此恐即未能脱吾不能俟子之歸舟吾先

   歸爲子開荒陽明之麓如何嗚呼(⿱艹石)叔父

   可謂真知内外輕重之分矣某方有詩戒

   叔父曰吾行子可無言輙為賦此

猶記垂髫共學年于今𩯭髪两蒼然窮通只好浮

雲㸔歳月真同逝水懸歸鳥長空隨𠩄適秋江落

木正無邉何時却返陽明洞蘿月松風掃石眠

  示憲児

㓜児曹聼教誨勤讀書要孝弟學謙恭循禮義節