Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/75

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  即事漫述四首

従来野性只山林翠壁丹梯䖏䖏㝷一自浮名縈

世網遂令真訣負𥘉心夜馳險㓂天峰雪秋虜強

王漢水隂辛苦半生成底事始憐荘舄亦哀吟

百戰深秋始罷兵六師冬盡尚南征誠微未足囬

天意性僻還多拂世情烟水滄江従鶴好風雲⿰氵𡨋

海任龍爭他年(⿱艹石)訪陶元亮五柳新居在赤城

窅窅深愁伴客居江船風雨夜燈虚尚勞 車駕

臣多缺無𥙷瘡痍術巳踈親老豈堪還逺别時危