Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


日長風號船頭出土尚彷彿後岡有石云船稍我

行過此費忖度昔人用心無乃忉由来風波平地

惡縦有鐵船還未牢秦鞭驅之未能動奡力何所

施其篙我𣣔乗之訪蓬島雷師皷舵虹為繅弱流

萬里不勝芥復恐駕此成徒勞世路難行毎如此

獨立斜陽首重搔

  山僧

巖下蕭然老病僧曾求佛法禮南能論詩自許窺

三昧入聖無梯出小乗高閣松風飄夜磬石床花