Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  又次邵二泉韻

昨逰開元殊草草今日東林逰始好手持蒼竹撥

層雲直上青天招五老萬壑笙竽松籟哀千峯

映芙蓉開坐俯西巖窺落日風吹孤月江東来莫

向人間空白首富貴何如一杯酒種蓮栽菊两荒

凉惠逺陶潜骨何朽乗風我𣣔還金庭三洲弱水

連沙汀他年海上望廬頂烟際浮萍一㸃

  逺公講經臺

逺公説法有髙臺一朶青蓮雲外開臺上久無獅