Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-24.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為轉逹明有憲典幽有師靈尚冀不爽所有條宜

開具于後

  請恤典贈謚䟽

禮科等科都給事中等官辛自脩等題為 開讀

事伏覩 詔書内一欵近年病故大臣有應得恤

典而未得亦有不應得而得者科道官舉奏定奪

欽此臣等公同面議舉得大學士楊廷和蔣冕石

瑶尚書王守仁王廷相毛澄汪俊喬宇梁材湛若

水喻茂堅劉訒聶豹侍郎吕柟周廣江曉程文徳