Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-24.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


論庶㡬國是以定而亦消天變之一端也臣干冐

天威不勝戰慄待罪之至

  明軍功以勵忠勤䟽 門人黄綰光禄寺少卿時上

臣聞賞罰者人主御天下之操柄也得其操柄死

命可致天下可運之掌不得其操柄百事具廢𣣔

治得乎故明主慎之至親不可移至讐不可奪有

功必賞有罪必誅然必稱天以命之示非𥝠也臣

下視之不飾虗譽不結援黨不思賄托惟勉忠勤

死不敢易𣣔不治得乎今或不然凡飾譽援黨賄