Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-24.djvu/156

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


汊二十日各兵俱至信地我師鼓噪並進綈絙

而登一時七門齊入城遂破擒其居守 宜春王

拱樤及偽太監萬銳等千餘人宸濠宫中眷屬縱

火自焚遂封府庫搜岀原𭣣大小衙門印信九十

六顆先上江西捷音䟽仍分兵四路追躡宸濠攻

圍安慶未下至是果解圍歸援省城卒如本爵𠩄

料扵是議禦宼之䇿本爵斷以宜先出銳卒乗其

惰歸邀撃以挫其鋒衆将不戰而自潰遂遣知府

伍文定等分道並進撃其不意奮死殊戰賊大潰