Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-24.djvu/184

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  再議世襲大典

吏部等衙門少傅兼太子太傅尚書等官楊博

等題爲懇乞

聖明再議世襲大典以服人心以重名噐等因奉

聖㫖該部知道欽此欽遵抄出到部送司案查先

 爲 開讀事該科道等官都給事中辛自修等

 及南京戸科給事中岑用賔等各奏荐原任新

 建伯王守仁應復爵廕等因該本部題奉

欽依備行江西撫按衙門查勘去後續該江西撫