Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-24.djvu/188

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


國封爵之典論功有六曰開國曰靖難曰禦胡曰

 平畨曰征蠻曰擒反而守臣死綏兵樞宣猷督

府剿㓂咸不與焉盖六功者𨵿

社稷之重輕係四方之安危自非茅土之封不足

 報之至於死綏宣猷剿㓂則皆一身一時之事

 錫以錦衣之䕃則可槩欲剖符則未可也竊照

 新建伯王守仁乃正徳十四年親捕反賊宸濠

 之功南昌南贛等府雖同邦域分土分民各有

 專責提募兵而平鄰賊不可不謂之倡義南康