Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-24.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


等廣人也目擊八寨之賊為地方大患百數十年

一旦仰頼 聖明任用守仁以底平定不勝慶忭

今兵部功賞未見施行戸部覆 題又復再勘臣

恐機㑹一失大功遂沮城堡不得修築逋賊復據

巢穴地方不勝可慮也是故冐昧建言惟 聖明

察焉乞早裁斷俾官僚早得激𭄿城寨早得修築

逋賊早得招安良民早得復業嶺海之外歌詠太

平祝頌 聖徳實臣等𠩄以報 陛下知遇一節

也亦臣等自為地方大慮也不得已也為此具奏