Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-24.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


噬而聼孽牧之衰耗此不仁者所不忍為而公亦

必不以不仁自處也公之心予知之公之功則播

之天下傳之後世何俟扵予之書之也然而人知

渠魁之坐縳兇孽之蕩平以為成功如此其易而

不知公之籌慮如此其宻建請如此其忠 上之

所以委任如此其專副使君之所賛佐如此其勤

文武将吏之所以奔走禦侮如此其勞而功之成

所以如此其不易是則不可以不書也予故為備

書之以昭示贑人庶其無忘且有考焉