Page:天啓贛州府志 01.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 吳地屬吳元王三年越王勾踐滅吳地屬越

 顯王三十六年楚威王態尚滅越地屬楚

始皇二十五年滅楚明年分揚州置三郡江

 以西爲九江郡地屬九江

高祖元年楚項羽立黥布爲九江王五年

 滅楚改九江郡爲淮南國仍王布地屬淮南

 六年潁陰侯灌嬰定江南分淮南置矛章郡

 屬揚州十一年布又誅封子長爲淮南王王

 布礦地又封兄子濞爲吳王割豫章郡屬吳