Page:天啓贛州府志 01.djvu/105

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 都平固南康凢七年五年又析寧都地置陂

 陽縣領縣八惠帝元康元年割荊陽十郡置

 江州都督府南康隷焉領八縣如故成帝

 和三年今南海立東官郡揭陽縣改屬東官

南宋武帝永初元年置南康國領縣七曰贑曰

 雩都曰南野曰寧都曰平固曰南康曰陂陽

 孝武大明五年以寧都䖍化屯立䖍化縣領

 縣八仍隷江州

齊復爲南康郡領縣如故仍隷江州