Page:天啓贛州府志 01.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 武平縣背寨一百二十里東北界瑞金縣五

 里排五里西南界安遠縣赤珠岡八十里西

 北界雩都縣承口上黃灘八十里

 縣距府東二百里以置縣時鑿井得瓴甋有

 唐會昌年篆書因名原額六里後割長河等

 四保補入安遠今編戶止五里

安遠縣廣二百三十里袤四百三十五里

 東界長寧縣沙含大陽關四十里南界定南

 縣龍泉保九十里西界信豊縣里仁保六十