Page:天啓贛州府志 02.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


明給事中胡易墓 在寧都延春谷

明新會縣知縣丁積墓 在寧都縣南一里

明大理卿董天錫墓 在寧都松下里璜坊

明南京工部主事何廷仁墓 在雩都城東之

 東嶽廟後

明刑部主事黃弘綱墓 在雩都西門外生佛

 寺右

明僉都御史李淶墓 在雩都水頭里中城湖

明副都御史甘士价墓 在信豊