Page:天啓贛州府志 05.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


西門臨清渡

一都湘鄉渡 冷水渡 石門渡 羊角渡

峽頭渡 大會渡 葉坊渡 榭坊渡

懷仁鄉黃坊渡 莊埠渡 懷仁渡 小化渡

鸕鷀渡

溪背魚溪渡 桂林渡 麻州渡 龍船渡

安遠縣

城橋三座一在迎薰門一在賓陽門一在拱極

門俱知縣甘文紹建