Page:天啓贛州府志 06.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


建仍署宣明

白鵲樓 在府八境臺北蘇軾有詩今廢

翠玉樓 在府後舊名逍遙淳熈間州守留正

重建取蘇軾山爲翠浪湧水作玉虹流詩句名

之文天祥有詩今廢

月華樓 在府左守胡榘建下有朝徹堂今廢

皂盖樓 在翠玉樓左蘇軾文天祥有詩久廢

萬暦十年知縣王藩臣重建

玉虹樓 卽𢈔江門樓州守趙時逢建今廢