Page:天啓贛州府志 06.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 

贑縣里甲編銀五千八百五十五兩七錢二分

 八厘五毫五絲原編銀五千七百九十二稱八錢二分三厘三毫五絲今

 收均徭下銀五十二兩一錢零五厘二毫又收民兵銀一十兩八錢共足前數遇閏加銀

 二百一十四兩七錢五分五毫

 均徭編銀三千七百七十八兩八錢四分七

 厘三毫原編銀三千八百一十兩九錢五分三厘五毫今收民兵下銀一十兩又

 除銀五十二兩一錢零五厘二毫改人里甲項下又增益府廩糧等銀一十兩實編前數

 遇閏里銀二百一十二兩二錢一分三厘一毫