Page:天啓贛州府志 06.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 觧還丁銀二十三兩四錢二分二厘七毫本縣實泒銀五百七十二兩六錢二分七厘共

 足原編五百八十六兩四分九厘內除銀一十七兩八里甲頃下又收民兵銀五十三兩

 二錢五分九厘又增益府廩糧等銀六兩實編前數遇閏加銀三十五兩七錢三分二厘

 民兵編銀九百三十九兩四錢原編銀一十零二十一兩

 八錢內除銀五十三兩二錢五分九厘改均徭內又除銀二十九兩一錢四分一厘改入

 里甲下實存前數遇閏加銀六十四兩一錢二分八厘四毫

瑞金縣里甲編銀九百二十九兩三錢五分二

 釐五毫原編銀八石零八兩九錢六分一厘六毫內聊銀一十九兩二錢零九厘

 一毫改入均徭下又收民兵銀一百三十九兩六錢實編前數堰閏加銀四十五兩八錢