Page:天啓贛州府志 10.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 䖍州詢民疾苦政多惠愛憂去起秘書監累

 遷工部尚書

孔宗翰字周翰孔子四十六代孫道輔之子登

 進士第嘉祐中權知州事州城歲爲水齧東

 北隅尤易勢圯宗翰伐石爲址治鐵錮之自

 是水不爲患嘗以郡八境圖乞蘇軾詩八首

 刻諸石累官刑部侍郎寶文閣待制

趙抃字閱道西安人景祐初進士及第累官殿

 中侍御人目爲鐵面御史嘉祐六年爲右司