Page:天啓贛州府志 10.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 給米三斗至週歲而止行之數年全活者衆

彭鉉字仲節清江人龜年子以父蔭録用嘉定

 癸未宰寧都繕城衛民置田贍學葺橋修志

 綽有政績累官知本州蠲逋負二十萬擢直

 寶謨閣湖南漕

趙紃夫三山人紹定四年以贑尉攝寧都縣事

 時石城宼黃元仲僣號狂逞紃夫亟葺城注

 濠爲守禦計賊圍城登臺射之稍退率兵追

 北遂擒元仲響于市明年還職父老磨石紀