Page:天啓贛州府志 12.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


德庚午知縣劉天錫脩萬曆壬辰知縣黃應元

重修祭用春秋二仲

雩山廟 在宣義鄉率禾里宋淳熈丙午洲守

周必正創建祀雩山之神 國朝洪武八年

縣蘇恪重倏周頌有記祭用春秋二年

文昌閣祠 在紫陽觀左萬曆庚寅知縣陳士

俊建春秋致祭

濓溪祠 在羅田巖石閣宋嘉熈庚子縣令周

頌建祭日與文昌祠同