Page:天啓贛州府志 13.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


盧 逵字漸甫寧都人初授中書舍人選吏科給事中轉本科右䟽請終養親終未赴

 連起陞尚寶司少卿

甘仕價信豊人歷官僉都御史巡撫浙江陞大理卿卒贈副都詳鄉賢

萬曆十四年丙戌唐文獻榜

黃大節字思立信豊人初授太常愽士陞禮部儀制郎中轉浙江按察副使未上乞休

 再起湖廣仍辭不赴

萬曆十七年己丑焦竑榜

謝廷策字獻明贑縣人德州籍浙江道監察御史

萬曆二十九年辛丑張以誠榜