Page:天啓贛州府志 15.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


洪武十八年乙丑廣典周三官謝仕真攻刼龍

 南信豊等䖏破其城焚掠甚慘三官河源宦

 家子殺人亾命仕真以造假銀事發遂與三

 官結黨倡亂一時烏合蟻聚至萬餘人明年

 統兵官尹和先計擒二賊子因乘勝督兵討

 平之

洪武十九年丙寅令天下縣令各立預備四倉

 官爲糴榖收貯以備賑濟就擇本地年高篤

 實人民管理本府建東倉于七里鎮四座八