Page:拳亂聞見錄.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已核对


彈壓。制軍令楊、營官福同率兵往勦,楊冀以好言撫之,率數騎往,與匪爭執,竟被害,

幷及材官數人,拳黨亦肆矣。祝公亦被困,幾不免。夫義和拳自稱義民,今既戕官是

不奉法,不奉法乃亂民之尤。惡乎義果於此實力勦辦,必能如山東之漸次肅清,無

侍外兵之入也。

勞公玉初時宰清苑,鑒山東之亂,著《義和拳敎源流考》,載

歷朝勦匪事實,極言邪術之害,印行於前一年,當爲有目共鑒之書,即爲後世臣民

當守之法,而在上者竟藐若罔聞。嘗謂中國識字之人少,故士氣不振,國勢亦弱,今

有此詳明剴切之書不能奉爲車鑒,然則臣民皆不識字之人乎?故知讀書而無卓

識定見,直與下愚不識字者等耳。

淶水事後,天津仍無多匪,間有習者未敢公然設壇,拳敎謂其公所爲壇,亦曰爐。然妖言所傳播之

者,故神其說,以爲新奇,信從遂廣。其根源之害仍在民不識字,惟知鬼神;士不識時,

胸無定見。欺誑之既易,恐嚇之不難也。

旋聞京西一帶拳勢已衆,謠言謬說日盈於耳。蘆保鐵路之毀,說者謂拳民用刀指