Page:清史紀事本末(七).djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 歐人待殖民地之法時人皆韙其言是則乾隆朝所定原約之功效也自後人奉行不力任藏

 人與外國交涉遂有英人干預之患而英藏之約以成及在北京更定所設中英續訂印藏條

 約舉前約而一一承認之於是西藏地方遂至受英人干涉竟不能與無條約之內地同等遇

 有戰事且阻我進兵矣然則西藏不仍爲中英公同保護國耶嗚呼西藏嗚呼西藏主國