Page:清史紀事本末(七).djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷七十三

  預備立憲之宣示

德宗光緒三十一年夏六月命鎮國公載澤户部侍郎戴鴻慈兵部侍郎徐世昌湖南廵撫端方

分赴東西洋各國攷求一切政治用日本明治十五年伊藤博文之故事也晚近時代世界各國

以專制具稱者惟中國與俄羅斯上年日俄之戰西人某聞之曰此非俄日之戰也乃立憲專制

二治術之戰也已而日果勝而俄果敗俄民羣起而爲立憲之爭於是中國士夫亦紛紛主張其

說前有駐法使臣孫寳琦奏請立憲之舉繼又有二三疆吏先後以立憲爲請而樞臣懿親之中

亦稍稍持其議南方之輿論其勢尤張至是爲掩飾中外耳目計特𥳑載澤等隨帶人員分赴各

國攷察政治詔旣下國人大喜謂此爲預備立憲之動機矣 秋七月續派商部右丞紹英出洋

攷察政治 載澤等將出洋攷察至正陽門車站遇炸彈載澤紹英均受微傷遂改期行先是户

部侍郎鐵良南下搜括民財東南元氣大損怨聲載道有吳樾者安徽桐城人素具種族之思想

遂慨然以炸鐵良自任及聞載澤等出洋攷查憲法樾恐立憲成益不利於漢族乃以炸鐵良者

轉而炸載澤等是日載澤等方至前門車站樾偕山東人張榕僞飾僕人裝携彈親擲載澤紹英

皆受微傷餘無恙而樾之下身碎遂自斃榕𨓜去 九月命山東布政使尙其亨順天府丞李盛

鐸會同載澤戴鴻慈端方前往各國攷察政治徐世昌紹英遇炸後不果行故改派其亨盛鐸二

人 冬十月命政務處籌定立憲大綱旋設攷察政治館時雖未明布立憲之說已隱然以預布

立憲之舉動昭示於國人然憲法必由欽定不許人民干預識者知其粉飾觀聽非眞有公天下