Page:清史紀事本末(七).djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷八十

  民軍起事及下詔辭位

末帝宣統三年秋八月武昌民軍起推第二十一混成協統黎元洪爲都督總督瑞澂遁武昌漢

陽及漢口鎮俱爲民軍所佔領是年三月閒革命軍起事於廣州影響播及湖北瑞澂卽下戒嚴

令久之寂然及是月初旬瑞澂接政府宻電謂革黨將於武漢起事宜加意防範瑞澂飭第八鎮

統制張彪水師巡防統領陳得龍廵警道王履康軍事參謀鐡忠等嚴行搜捕凡英俄兩租界小

朝街黃土坡千家街總督署隨時發見黨人行蹤及炸彈手鎗等物先後捕獲五十餘人於十八

夜斬劉汝夔楊宏勝彭楚藩等三人於督署前電奏到京朝旨嘉獎十九夜工程第八營左隊忽

譁起鎗斃排長隊官數人於是工程全隊及步隊同時響應更迎合駐紮城外之礮隊八標馬隊

八標入城先奪楚望臺軍械局輜重營縱火攻督署瑞澂鐡忠履康與藩司連甲倉皇登楚豫兵

輪張彪得龍亦各棄營遁民軍遂佔武昌翌晨分兵下漢陽漢口及兵工廠推元洪爲都督諮議

局議長湯化龍爲總參議議員張國溶夏壽康爲副參議卽以諮議局爲軍政府出示安民秩序

井然復照會駐漢各國領事畧謂貴領事如能承認軍政府爲獨立國體不加干涉則外人生命

財產及租界治安軍政府擔任保護自宣吿獨立以前滿洲政府所借外債及賠欵倛照約履行

以後如有借欵則不能承認各領事會商當卽承認爲交戰團旋又接據駐漢頷䄂領事俄領事

照會云頃據謭傳鄂督瑞澂藏匿租界求本駐署保護聞此殃堪詫異竊本總領事奉命駐漢祇

理交涉事宜其餘毫不干預矧此次民國軍剏興義舉本領䄂業經聚議各領事均守中立決定