Page:清史紀事本末(二).djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


郎張蔭桓學士徐致靖給事中高燮曾先後疏薦遂召見尋命在總理各國事務衙門行走帝方

銳意變法於其言無不納故多所贊畫至八月政變已先期奉詔出京以英艦保護出險其弟廣

仁門人林旭及楊深秀楊銳譚嗣同劉光第等六人皆被殺同龢奪職管束端棻蔭桓遣戍新疆

致靖永遠監禁旣至美洲聨合海內外同志刱新會以圖將來後遂有庚子七月漢口之役其爲

國事亦可謂黽勉盡瘁矣所著有公理通孔子改制攷春秋三世義大同學說弟子最著者梁啟

超廣東新會人字卓如號任公光緒二十一年春中東和議成啟超時在京師代表粵省公車百

九十人上書陳時局不省明年至上海任時務報主筆著變法通議西學書目表等書又明年使

臣黃遵憲伍廷芳疆吏王文韶張之洞大理卿盛宣懷前後薦辟皆不就湖南巡撫陳寳箴督學

江標聘主湖南時務學堂講席其講學注重精神敎育漢口之役烈士林述唐圭李虎村炳寰田

均一拜璸蔡樹珊鍾浩皆出於其閒其在湖南時值省中刱設南學會湘報其賛盡之力尤多至

是年五月以侍郎徐致靖及總理衙門交章薦被召見命辨理大學堂譯書局事務及八月政變

以日人仗義出險旣至日本設清議報暨學校於東京尋刱維新報於夏威夷島二十六年六月

聞拳亂急返滬欲有所圖至滬之明日漢口難作去適香港游澳洲復至日本設新民叢報國風

日報新小說其著述刊行者爲飲氷室文集 秋八月殺京卿譚嗣同等嗣同字復生號壯飛湖

南瀏陽人少有異質於學無所不窺而以日新爲宗旨嘗爲攷據箋注金石刻縷詩古文辭之學

尤好讀中國古兵法後悉棄去究心泰西天算格致政治歷史之學皆有心得弱冠從軍新疆遂

往來於直隸新疆甘肅陜西河南湖南北江蘇安徽浙江臺灣各省中日戰事後益發憤提倡新學