Page:清史紀事本末(六).djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷六十四

  甲午戰事及和約

德宗光緒二十年夏六月以日本兵襲踞朝鮮王宫幽朝王命總兵衛汝貴等率師赴援是年四

月閒朝鮮東學黨作亂駐朝通商委員袁世凱屢電北洋大臣李鴻章請派兵助剿鴻章派海軍

濟遠揚威二艦赴仁川漢城護商並調直隸提督葉志超率淮勇千五百向牙山未至而亂黨悉

平之報至時日本已派兵五千抵仁川朝鮮大震請中國先行撤兵不允與日本會商同時撤兵

日本則約中國協同干預朝鮮內政相持久不決鴻章與總署方日冀英俄出爲調處北京倫敦

聖彼得堡函電紛馳英俄亦託必爲出力遷延經月戰備未具及上月下旬日兵陸續調赴朝鮮

者已及萬餘旣入朝京使臣大鳥圭介率之入宫殺衛兵困朝王世凱亟電致鴻章懇召囘面商

和戰志超亦電請撤兵囘國以戍軍久役暑雨受病爲辭鴻章先後爲請於總署皆不允令世凱留

朝志超擇地移紮而命汝貴統盛軍馬步三千進平壤提督馬玉崑統毅軍二千進毅州分起由

海道至大東溝登岸飭志超移紮平壤日本海軍迎擊運兵船於豐島沈燬英商高陞輪船並

擄操江運船駐牙山陸軍亦敗於成歡先是派赴朝鮮各兵雇英商三輪船分運而以濟遠廣乙

二兵輪衛之爲日人偵知襲擊於豐島海面濟遠管帶方伯謙見敵近惶恐匿鐵甲最厚處繼而

柁毀於礮大副游擊沈壽昌中礮殁守備柯建章繼之又陣亡黃承勳又繼之亦死伯謙亟令高

懸白旗下懸日旗駛歸威海英輪高陞遂被擊沉廣乙受重傷自焚管帶守備楊建洛及弁兵死

者七百餘時駐牙山兵退囘公州統將葉志超沿途揑報勝仗及至成歡與敵遌迎戰敗績復稱