Page:清史紀事本末(六).djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


則一律免息及威海衛駐兵費減去一半耳是晚博文送到哀的美敦書(戰書)以示決絕鴻章

不得已遂定議當光緒十一年正月博文來天津議約也時法人和局己就鴻章驕甚以爲虎狼

之法尙且帖耳就範蕞爾日本其何能爲傲然以臨博文博文恥之後博文於張蔭桓等請和之

時私謂隨員伍廷芳(與博文前在美國同學)曰前在天津見李中堂之尊嚴至今思之猶悸葢

得意時洩宿憾之言也故此次博文謀報復之意氣不稍減於鴻章當年鴻章忍受約遂成所謂

馬關條約者也其最要則一中國認朝鮮爲自主之國二中國讓予日本奉天南邊等地澎湖列

島臺灣全島暨附屬臺灣各島嶼三兩國派員公同劃定疆界四中國給日本軍費二萬萬兩分

作八次交清五日本准中國讓與地方人民退去界外及兩國派員至臺灣交接地方六開重慶

沙市蘇州杭州及日輪得從宜昌至重慶從上海駛進吳淞及運河以及蘇州杭州並許日人在

內地購貨得暫租棧房存貨任便從事工商業製造七撤囘中國境內之日本軍隊八日本暫行

駐軍威海衛將來賠欵交清通商行船約章批准確定關税抵押辦法之後日軍始行撤囘九兩

國交還俘虜又戰役中關涉日本軍務之華人一律免罪十本約擬准互換日起按兵息戰十一

本約批准後定於本年四月十四日在煙臺互換其另約一暫駐威海之日軍不得過一旅團由

中國每年貼交軍費庫平銀五十萬兩二劉公島及威海衛口灣沿岸在五日本里以內地方爲

日軍駐紮之所華軍不得偪近或紮據三日本駐軍之處地方政務仍歸華官管理關涉軍事上

之犯罪歸日本軍官審斷辦理 夏四月俄德法三國阻日本割據遼東地日本退還遼東增索

兵費三千萬兩予之中日戰事之前政府屢求調停於英俄日人使使來吿曰東方之事願我東