Page:清史紀事本末(四).djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十六年夏六月雲南開採宣威會澤交界之煤山巧家小水井威寧魯甸永善平𢑴宣威寧州河

西石屛水城等處銅鉛礦 湖北開採大冶縣一帶鐵礦 秋七月臺灣開採基隆獅球嶺之暖

暖煤礦 基隆煤礦老井俱在八斗而有圓井方井之分圓井於法兵入境時衝壞方井自改歸

商辦後石閘太多採取不便乃於暖暖地方新開一井 湖北開採大冶沿江地方之明家灣煤

十九年春三月湖廣總督張之洞奏報開辦鐵廠

二十二年春正月湖南廵撫陳寳箴奏請設立湖南礦務總公司 盛京將軍依克唐阿奏設奉

天礦務總局

二十三年春二月熱河開採建昌縣屬之各里各雙山子五家子等處金礦 三月直隸開採磁

州煤礦 夏四月黑龍江開採都魯河金礦

二十四年春正月盛京開採遼陽界內靑山背一帶錦州府屬大北嶺筆架山黑魚溝白楊水溝

等處磺礦 二月江西開採萍江縣煤礦 三月河南廵撫劉樹堂奏請設立河南礦務公司名

爲豫豐公司 夏四月四川總督奎俊奏請設立四川礦務總局 諭江蘇試用道張翼著督辦

直隸全省及熱河礦務 六月設立礦路總局於京師以總理各國事務大臣王文韶張蔭桓專

理其事 七月諭前江西廵撫德馨賞布政使銜會同編修貴鐸辦理奉天礦務 浙江廵撫廖

壽豐奏請設立浙東礦務公司定名寶昌公司開採衢嚴溫處四府煤鐵礦又奏據寳典公司紳